• Paszport umiejętności pracowniczych

    Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Erasmus - zmienia życie i poszerza horyzonty

    Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • Galileo - europejski system nawigacji satelitarnej

    System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komisji Europejskiej

Włącz się do debaty    Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Europejski optymizm

Rok po brytyjskim referendum coraz więcej obywateli UE optymistycznie postrzega przyszłość Unii Europejskiej. Również stan gospodarki swojego kraju napawa optymizmem większość Europejczyków. Zaufanie do Unii Europejskiej rośnie – osiąga obecnie szczytową wartość od 2010 r., a poparcie dla euro jest wyższe niż było od 2004 r. Ponadto większość respondentów z jedenastu państw spoza UE po raz pierwszy objętych badaniem postrzega Unię w pozytywnym świetle. Takie główne wnioski płyną z opublikowanego najnowszego standardowego badania Eurobarometr wraz z badaniem Eurobarometr Flash „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE".
I. Optymizm co do przyszłości Unii Europejskiej i stanu gospodarek krajowych
Przyszłość Unii Europejskiej: większość Europejczyków jest nastawiona optymistycznie, a ich zaufanie do instytucji UE rośnie.
Większość Europejczyków (56 proc.) optymistycznie postrzega przyszłość UE – co oznacza wzrost o sześć punktów procentowych w porównaniu do jesieni 2016 r. Największy wzrost odnotowano we Francji (55 proc., +14 pkt. od jesieni zeszłego roku), w Danii (70 proc., +13 pkt.) i Portugalii (64 proc., +10 pkt.).
Zaufanie do UE stale rośnie i wynosi obecnie 42 proc. (wzrost w porównaniu z 36 proc. jesienią 2016 r. i 32 proc. jesienią 2015 r.). Największą zmianę odnotowano we Francji (41 proc., +15 pkt.), w Danii (56 proc., +11 pkt.) i Estonii (55 proc., +11 pkt.). Poziom zaufania zwiększył się także o 10 pkt. w Niemczech, osiągając 47 proc. Podobnie jak w dwóch poprzednich badaniach przeprowadzonych wiosną i jesienią 2016 r. poziom zaufania do parlamentów i rządów narodowych również wzrósł, odpowiednio do 36 proc. i 37 proc., ale kształtuje się na poziomie niższym niż zaufanie do UE. 40 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE (+5 pkt. od jesieni 2016 r.), przy czym liczba respondentów oceniających ją pozytywnie wzrosła w 24 państwach członkowskich, w szczególności we Francji (40 proc., +11 pkt.), w Danii (42 proc., +10 pkt.) i Luksemburgu (57 proc., +10 pkt.). Wreszcie 68 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom kiedykolwiek osiągnięty przez ten wskaźnik.
Gospodarka: bardziej pozytywne odczucia i poparcie dla euro
Prawie połowa Europejczyków uważa obecną sytuację gospodarczą w swoim kraju za „dobrą" (46 proc., +5 pkt. od jesieni 2016 r.). Proporcja ta znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat (+20 pkt. od wiosny 2013 r.; +26 pkt. od wiosny 2009 r.). Choć między państwami członkowskimi nadal utrzymują się duże rozbieżności, pozytywna ocena sytuacji gospodarek krajowych przybiera na sile w 22 państwach członkowskich, a zwłaszcza w Finlandii (59 proc., +19 pkt.), Portugalii (33 proc., +18 pkt.), Belgii (60 proc., +11 pkt.) oraz na Węgrzech (41 proc., +11 pkt.).
W strefie euro prawie trzy czwarte respondentów popiera euro (73 proc., +3 pkt.), co jest najwyższym wynikiem od jesieni 2004 r. 80 proc. lub więcej badanych popiera euro w sześciu państwach: na Słowacji, w Niemczech, Estonii, Irlandii, Słowenii i Luksemburgu.
II. Po raz pierwszy terroryzm jest postrzegany jako największe wyzwanie dla UE
Terroryzm jest teraz najczęściej podawanym przez obywateli problemem, przed którym stoi obecnie UE (44 proc., +12 pkt. od jesieni 2016 r.). Imigracja, która stanowiła główne źródło obaw od wiosny 2015 r., jest obecnie drugim najczęściej podawanym wyzwaniem dla UE (38 proc., -7 pkt.). Jest ona wymieniana znacznie częściej niż sytuacja gospodarcza (18 proc., -2 pkt.), stan finansów publicznych państw członkowskich (17 proc., bez zmian) czy bezrobocie (15 proc., -1 pkt.). Terroryzm stanowi obecnie główne źródło obaw w 21 państwach członkowskich, podczas gdy jesienią 2016 r. było tak tylko w jednym państwie. Terroryzm i imigracja wymienianie są jako najważniejsze wyzwania przez badanych we wszystkich państwach poza Portugalią i Szwecją. Na poziomie krajowym największymi problemami pozostają bezrobocie (29 proc., -2 pkt.) i imigracja (22 proc., -4 pkt.), chociaż znaczenie obu z nich spada. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne znajdują się teraz na trzecim miejscu (20 proc., +2 pkt.), przed terroryzmem, którego udział wyraźnie rośnie (19 proc., +5 pkt.). Warunki ekonomiczne, które stanowiły główne źródło niepokoju na poziomie krajowym jesienią 2011 r., zajmują obecnie piąte miejsce (16 proc., -3 pkt.).
III. Badanie „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE"
Po raz pierwszy w ramach badania Eurobarometr oceniono wizerunek Unii Europejskiej w jedenastu państwach spoza UE. Kraje te reprezentują 49 proc. światowej populacji i 61 proc. globalnego PKB. W trzech najbardziej zaludnionych z tych krajów (Chiny, Indie, USA) co najmniej trzy czwarte respondentów pozytywnie postrzega UE.
Respondenci w większości państw objętych badaniem pozytywnie postrzegają UE: 94 proc. w Brazylii, 84 proc. w Chinach, 83 proc. w Indiach, 76 proc. w Japonii, 79 proc. w Kanadzie, 75 proc. w USA, 67 proc. w Australii i 54 proc. w Turcji. Jednocześnie badani w państwach położonych bliżej UE (Rosja, Norwegia i Szwajcaria) mają zwykle bardziej mieszane uczucia (między 43 a 46 proc. z nich pozytywnie ocenia UE). Badanie pokazuje także, że w państwach uczestniczących w badaniu UE jest postrzegana na scenie międzynarodowej jako „miejsce charakteryzujące się stabilnością na tle niespokojnego świata", przy czym występują tu istotne rozbieżności, od 82 proc. badanych, którzy wyrazili taki pogląd, w Indiach do 49 proc. w Turcji, a całkiem odmienna sytuacja panuje w Rosji, gdzie sądzi tak zaledwie 33 proc. badanych, a 61 proc. jest przeciwnego zdania.
Kontekst
Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2017 r. (EB 87) zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 20 do 30 maja 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.
Badanie Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE" przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 11 035 osób z 11 państw spoza UE. W opublikowanym sprawozdaniu dotyczącym pierwszych wyników standardowego badania Eurobarometr przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, a także najważniejsze obawy obywateli oraz sposób postrzegania przez nich sytuacji gospodarczej.
Źródło: Komunikat Przedstawicielstwa KE w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.