• Paszport umiejętności pracowniczych

    Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Erasmus - zmienia życie i poszerza horyzonty

    Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • Galileo - europejski system nawigacji satelitarnej

    System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komisji Europejskiej

Włącz się do debaty    Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Prognoza gospodarcza z jesieni 2017 r.: stały wzrost w zmieniającym się kontekście politycznym

Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. To znacznie więcej, niż zakładano wiosną (1,7 proc.). Również gospodarka UE jako całość powinna w tym roku przekroczyć oczekiwania, osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc. (zamiast 1,9 proc., jak zakładano wiosną).
W opublikowanej wczoraj jesiennej prognozie gospodarczej Komisja Europejska przewiduje, że wzrost gospodarczy zarówno w strefie euro, jak i w UE wyniesie 2,1 proc. w 2018 r. i 1,9 proc. w 2019 r. (w prognozie wiosennej na 2018 r. przewidywano 1,8 proc. w strefie euro i 1,9 proc. w UE¬). W Polsce wzrost gospodarczy prognozowany jest na poziomie 4,2% w 2017 i 3,8% w 2018 roku.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: „Gospodarka UE osiąga ogólnie dobre wyniki. Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy utrzymują się na solidnym poziomie, ożywiają się inwestycje, a deficyt budżetowy i dług publiczny stale spadają. Widać też oznaki wznowienia procesu konwergencji pod względem realnych dochodów. Występują jednak znaczne różnice między państwami członkowskimi – w niektórych z nich utrzymuje się znaczny zastój na rynku pracy. Musimy nadal zdecydowanie skupiać się na zapewnieniu, by wzrost gospodarczy był trwały i sprzyjał włączeniu społecznemu. To oznacza stabilizacyjną politykę makroekonomiczną i reformy na rzecz zwiększenia wydajności i zdolności przystosowania się do zmian oraz zagwarantowania szerokiej dystrybucji owoców wzrostu gospodarczego”.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: „Po pięciu latach umiarkowanego ożywienia wzrost gospodarczy w Europie przyspiesza. Dobre wiadomości nadchodzą z różnych stron: powstaje więcej miejsc pracy, rosną inwestycje, poprawia się sytuacja w finansach publicznych. Nadal istnieją jednak wyzwania – wysokie zadłużenie i słaby wzrost wynagrodzeń. Aby zapewnić, że ożywienie koniunktury się utrzyma, a jego owoce będą dzielone sprawiedliwie, konieczne są zdecydowane działania państw członkowskich, Niezbędne są też konwergencja strukturalna i wzmocnienie strefy euro, aby zwiększyć jej odporność na wstrząsy w przyszłości i aby stała się ona prawdziwą siłą napędową wspólnego dobrobytu. Nadchodzące tygodnie będą miały kluczowe znaczenie pod tym względem”.
Wzrost gospodarczy przekroczył oczekiwania, ale prognozuje się lekkie spowolnienie
Europejska gospodarka osiąga w tym roku znacznie lepsze wyniki, niż oczekiwano. Wynika to ze stabilnego spożycia prywatnego, wyższego wzrostu gospodarczego na całym świecie i spadającego bezrobocia. Ożywiają się też inwestycje – warunki finansowania są korzystne, a zmniejszenie niepewności znacznie poprawiło nastroje gospodarcze. Wzrost gospodarczy i poprawę sytuacji na rynku pracy odnotowują wszystkie państwa członkowskie. Wynagrodzenia rosną jednak powoli.
Zmieniający się kontekst polityczny
Cykliczne ożywienie trwa nieprzerwanie od 18 kwartałów, ale wciąż nie wróciliśmy jeszcze do sytuacji sprzed kryzysu. Nadal utrzymuje się na przykład znaczny zastój na rynku pracy, a wynagrodzenia rosną wyjątkowo powoli. Wzrost PKB i inflacja w dalszym ciągu są więc uzależnione od wsparcia politycznego. Podczas gdy inne banki centralne na całym świecie zaczęły podnosić stopy procentowe, Europejski Bank Centralny nadal prowadzi bardzo akomodacyjną politykę pieniężną. Oczekuje się, że kilka państw członkowskich strefy euro przyjmie w 2018 r. ekspansywną politykę fiskalną, ale ogólny kurs polityki budżetowej w strefie powinien pozostać w dużej mierze neutralny.
Bezrobocie spada, ale zastój na rynku pracy utrzymuje się
Nadal powstają nowe miejsca pracy. Korzystny wpływ na warunki na rynku pracy powinny mieć ekspansja budżetowa wynikająca z popytu wewnętrznego, umiarkowany wzrost wynagrodzeń oraz reformy strukturalne wdrażane w niektórych państwach członkowskich. Przewiduje się, że średnia stopa bezrobocia w strefie euro wyniesie w tym roku 9,1 proc. – najmniej od 2009 r. Łączna liczba osób zatrudnionych osiągnie natomiast rekordowo wysoki poziom. W ciągu najbliższych dwóch lat stopa bezrobocia powinna dalej spadać do 8,5 proc. w 2018 r. i 7,9 proc. w 2019 r. Przewiduje się, że stopa bezrobocia w UE wyniesie 7,8 proc. w tym roku, 7,3 proc. w 2018 r. i 7,0 proc. w 2019 r. Z kolei tempo powstawania nowych miejsc pracy nieco osłabnie – niektóre kraje przestaną stosować tymczasowe zachęty podatkowe, podczas gdy w innych pojawia się niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.
Ograniczona inflacja i powolny wzrost wynagrodzeń
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku zasadnicza stopa inflacji cen konsumpcyjnych wahała się pod wpływem efektu bazy związanego z cenami energii. Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen energii i nieprzetworzonej żywności, wzrosła, ale wciąż jest ograniczona. Jest to skutkiem przedłużającego się okresu niskiej inflacji, niewielkiego wzrostu wynagrodzeń oraz utrzymującego się zastoju na rynku pracy. Ogólnie oczekuje się, że średnia inflacja w strefie euro wyniesie w tym roku 1,5 proc. i spadnie do 1,4 proc. w 2018 r., a następnie wzrośnie do 1,6 proc. w 2019 r.
Korzystny wpływ poprawy warunków koniunkturalnych na finanse publiczne
Prognozuje się, że finanse publiczne w strefie euro będą w lepszej kondycji, niż przewidywano wiosną. Wynika to przede wszystkim z ożywienia wzrostu gospodarczego. Zgodnie z oczekiwaniami nominalna równowaga budżetowa powinna ulec poprawie w niemal wszystkich państwach członkowskich. Przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki stosunek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w strefie euro spadnie do 0,8 proc. w 2019 r. (1,1 proc. w 2017 r. oraz 0,9 proc. w 2018 r.), a wskaźnik zadłużenia spadnie do 85,2 proc. (89,3 proc. w 2017 r. oraz 87,2 proc. w 2018 r.).
Zasadniczo zrównoważone ryzyko
Zasadniczo ryzyko, że zmiany gospodarcze podążą w lepszym lub gorszym kierunku, niż prognozowano, jest zrównoważone. Główne czynniki ryzyka mają charakter zewnętrzny. Wiążą się z wysokim napięciem geopolitycznym (np. na Półwyspie Koreańskim), potencjalnym pogorszeniem globalnej sytuacji finansowej (np. w związku z rosnącą niechęcią do ryzyka), korektą gospodarczą w Chinach lub szerzeniem się protekcjonizmu. Czynniki ryzyka występujące w Unii Europejskiej wiążą się z wynikami negocjacji w sprawie brexitu, silniejszą aprecjacją euro i wyższymi długoterminowymi stopami procentowymi. Do większego wzrostu, niż przewidywano, mogą z kolei prowadzić spadek niepewności i poprawa nastrojów w Europie oraz wyższy wzrost gospodarczy w innych częściach świata.
Wielka Brytania: czysto techniczne założenie na 2019 r.
Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, nasze prognozy na 2019 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie w celu sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej art. 50.
Kontekst
Jesienna prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 23 października 2017 r. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń na temat polityki publicznej, w prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do dnia 23 października 2017 r. włącznie. Jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie szczegółowy sposób zostały uwzględnione w prognozach, które zakładają ich kontynuację bez żadnych zmian. Od 2018 r. Komisja ponownie będzie co roku publikować dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) – zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmą roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i lat kolejnych dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE. Powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz ponownie dostosuje harmonogram prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Źródło: Komunikat Przedstawicielstwa KE w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.