• Paszport umiejętności pracowniczych

    Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Erasmus - zmienia życie i poszerza horyzonty

    Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • Galileo - europejski system nawigacji satelitarnej

    System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komisji Europejskiej

Włącz się do debaty    Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

URBIS - nowa usługa doradcza Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla miast

URBIS (ang. Urban Investment Support) to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu inwestycji w ramach ich własnych strategii rozwoju obszarów miejskich i ułatwi im dostęp do finansowania.
Miasta stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z dostępem do finansowania. Poszczególne miejskie projekty, np. w dziedzinie włączenia społecznego, rewitalizacji obszarów miejskich lub efektywności energetycznej, mogą być obarczone zbyt wysokim ryzykiem lub mieć zbyt małą skalę z punktu widzenia rynku. Jednocześnie może być trudno pozyskać finansowanie na zintegrowane programy miejskie, ponieważ obejmują one kilka małych projektów z różnych dziedzin. Poza tym miasta mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będą mogły się bardziej zadłużać.
URBIS ma pomóc miastom przezwyciężyć tego rodzaju trudności. Narzędzie to ułatwi im opracowanie, planowanie i wdrażanie strategii i projektów inwestycyjnych; jest ono połączone z doradztwem technicznym i finansowym dostosowanym do potrzeb, m.in. w zakresie innowacyjnych możliwości finansowania. Dzięki temu miasta będą mogły przystępować do realizacji dobrze przygotowanych projektów, np. miejskich działań w dziedzinie klimatu, w krótkim i średnim okresie.
Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, powiedział: „Burmistrzowie chcą podejmować działania, aby zarządzanie przez nich miasta rozwijały się zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Udostępniając im URBIS, ułatwiamy im dostęp do inwestycji potrzebnych do realizacji tych planów – służyć temu będzie doradztwo dostosowane do ich potrzeb oraz możliwość pozyskania dodatkowych funduszy w oparciu o dostępne środki i aktywa. Miasta mają niezwykły potencjał innowacyjny, który trzeba uwolnić. Należy zapewnić możliwości jego wykorzystania w odpowiedniej skali i powielania sprawdzonych rozwiązań w całej Europie”.
Prezentując dostępny od wczoraj URBIS na forum „Cities", które w tym roku odbywa się w Rotterdamie, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: „W agendzie miejskiej dla UE wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i URBIS pomoże w ich osiągnięciu. Dzięki tej inicjatywie miasta zyskają wsparcie, które jest im potrzebne dla tworzenia nowych możliwości dla swoich mieszkańców”.
Jeszcze nigdy miasta nie były tak atrakcyjne: za trzydzieści lat 8 na 10 Europejczyków będzie mieszkać w mieście", powiedział Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za usługi doradcze i wsparcie projektów w miastach i regionach. „Aby regiony oraz większe i mniejsze miasta mogły postawić na inteligentny i ekologiczny rozwój oraz innowacyjność i nowoczesność, potrzebują finansowania oraz doradztwa. Dzięki projektowi pilotażowemu URBIS właśnie to możemy im zapewnić”.
URBIS to wsparcie ekspertów z różnych służb doradczych i służb zajmujących się projektami w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym pracowników EBI w państwach członkowskich oraz ekspertów z JASPERS – niezależnego zespołu specjalizującego się w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów finansowanych przez UE.
W razie potrzeby zaangażowani zostaną eksperci, którzy wyjaśnią, jak połączyć środki unijne z finansowaniem z krajowych i lokalnych banków prorozwojowych oraz innowacyjnymi możliwościami finansowania. Na przykład takie możliwości mogłyby obejmować inwestowanie społeczne, czyli inwestycje w przedsiębiorstwa lub fundusze, których celem oprócz zysku finansowego jest wywarcie wpływu społecznego i środowiskowego.
Niezależnie od swojej wielkości wszystkie miasta z państw członkowskich mogą ubiegać się o wsparcie z URBIS, korzystając ze strony internetowej na portalu Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.
URBIS zapewni pomoc w:
•    opracowaniu strategii inwestycyjnej miasta i zapewni doradztwo w zakresie planowania strategicznego, wyznaczania priorytetów i optymalizacji programów i projektów inwestycyjnych;
•    przygotowaniu projektów i programów inwestycyjnych pod kątem wystąpienia do banków o finansowanie – może to być np. wykonanie analiz na życzenie, wsparcie w opracowaniu struktury finansowej lub przegląd projektu wniosku o dotację;
•    przeanalizowaniu możliwości finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) albo funduszy wchodzących w zakres polityki spójności — w ramach których w latach 2014–2020 w obszary miejskie zostanie zainwestowane ponad 100 mld euro — albo obu tych możliwości łącznie;
•    pracach przygotowawczych na użytek platform inwestycyjnych i instrumentów umożliwiających łączenie środków pieniężnych, kontaktach z pośrednikami finansowymi oraz w określaniu zasad wykonawczych dla tych instrumentów;
•    opracowaniu takich metod finansowania, które pomogą zmniejszyć zadłużenie miast oraz ułatwią dostęp do finansowania przedsiębiorstwom miejskim i prywatnym podmiotom świadczącym usługi miejskie.
Dalsze działania:
Na początek w ramach URBIS zrealizujemy kilka wybranych zadań, wykorzystując obecny potencjał Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie usług doradczych i usług związanych z zarządzaniem projektami.
W drugim półroczu 2018 r. EBI wraz z Komisją przeprowadzą pierwszy przegląd funkcjonowania URBIS oraz wniosków o wsparcie złożonych przez miasta. Jeżeli URBIS okaże się skuteczny, rozważone zostanie udostępnienie dodatkowych zasobów na kontynuowanie i doskonalenie tej inicjatywy oraz rozwijanie jej na większą skalę.
Prace i analizy przeprowadzone w ramach URBIS zostaną wykorzystane jako materiał w trwających rozważaniach nad kolejnymi ramami finansowymi na okres po 2020 r., zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp miast do funduszy w ramach polityki spójności i zarządzanie nimi.
Źródło: Komunikat Przedstawicielstwa KE w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.